Postup realizace

1. Po telefonickém rozhovoru si smluvíme termín

2. Na místě realizace se domluvíme na dalším postupu

3. Po dohodě se zákazníkem zhotovitel vypracuje předběžnou cenovou nabídku na práci a stavební materiál dle představy investora. Pokud bude cenová nabídka odpovídat představám investora, zhotovitel Vás odkáže do koupelnového studia, kde si vyberete zařizovací předměty včetně obkladů.

4. Poté zhotovitel vypracuje konečnou cenovou nabídku dle přesných cen Vámi vybraného sortimentu (cenová nabídka Vám bude zaslána e-mailem).

5. Připravíme smlouvu o dílo

6. Přestavba bytového jádra trvá do 10-ti pracovních dní (rekonstrukci můžeme provádět i za provozu, maximálně se přizpůsobíme chodu Vaší domácnosti)

7. Na konci přestavby předáme dílo a vše končí podepsáním předávacího protokolu